Διαγωνισμός Πράσινων Ιδεών 2022

 

Ο διαγωνισμός πράσινων ιδεών ‘Green Ideas Greece 2022’ διοργανώνεται στο πλαίσιο του Βαλκανικού διαγωνισμού ‘Balkan Green Ideas’ (ΒGI) , που διοργανώνεται τα τελευταία 10 χρόνια απο το Balkan Green Foundation.

Στοχεύει στην υποστήριξη καινοτόμων ιδεών πράσινης ή/και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ενεργοποιώντας ομάδες να εξελίξουν ιδέες που χρησιμοποιούν τοπικούς πόρους και δίκτυα. Παράλληλα, ο διαγωνισμός αποσκοπεί στο να συνδράμει στην δημιουργία βιώσιμων συνεργασιών μεταξύ των χωρών των Βαλκανίων.

Η διαδικασία


Δήλωση συμμετοχής

Μάρτιος/Μάιος 2022

Εγχειρήματα/ιδέες που πληρούν τα κριτήρια μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας. Η διαδικασία ανοίγει στις 30 Μαρτίου 2022 και η διορία υποβολής αιτήσεων είναι στις 18 Μαΐου στις 23.59. Ανεξάρτητη κριτική επιτροπή θα επιλέξει δέκα ιδέες που θα προκριθούν στον τοπικό διαγωνισμό.

Τοπικός διαγωνισμός

Iούνιος 2022

Οι δέκα ιδέες που θα επιλεγούν θα διαγωνιστούν στον τοπικό διαγωνισμό. Η ανεξάρτητη κριτική επιτροπή θα επιλέξει τρεις νικήτριες ιδέες που θα λάβουν χρηματικό βραβείο και υποστήριξη.

Βαλκανικός διαγωνισμός

Σεπτέμβριος 2022

Oι τρεις νικήτριες ιδέες συμμετέχουν στον Βαλκανικό διαγωνισμό. Πέντε ιδέες λαμβάνουν χρηματικό βραβείο, τρεις από $10,000 και δύο από $5,000, ανάλογα με την κατηγορία που διαγωνίζονται.

Κριτήρια συμμετοχής

Η ιδέα ή το εγχείρημα:

  • Βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο. Διάρκεια εγχειρήματος ως και 3 χρόνια.
  • Δεν μπορεί να έχει κέρδος πάνω από €10.000.
  • Έχει εξελιχθεί χωρίς εξωτερική κρατική οικονομική στήριξη ή πρωτοβουλία.
  • Χρησιμοποιεί τοπικούς πόρους, τοπικό ανθρώπινο δυναμικό, ή/και τεχνογνωσία σχετική με τον τόπο στον οποίο δραστηριοποιείται. 
  • Έχει όραμα/σχέδιο περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.
  • Έχει σχέδιο οικονομικής βιωσιμότητας, ή/και περαιτέρω ανάπτυξης.
  • Χρησιμοποιεί καινοτόμα προσέγγιση.
  • Έχει θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.
  • Έχει κατανόηση της τοπικής αγοράς, του ανταγωνισμού και του συγκριτικού της πλεονεκτήματος.
  • Είναι μοναδική σε σχέση με άλλες ιδέες/εγχειρήματα στην τοπική κοινότητα.

Μπορείτε να δείτε τα κριτήρια αξιολόγησης σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Το κάθε κριτήριο αξιολογείται με βαθμολογία που αναγράφεται στον πίνακα, με μέγιστη συνολική βαθμολογία το 60

Κατηγορίες διαγωνιζόμενων ιδεών και βραβεία:

(α) Νέες ιδέες. (1 βραβείο, χρηματικό έπαθλο €2.500)

-Ομάδες πολιτών, ανεξάρτητα άτομα.

(β) Εγχειρήματα σε αρχικό στάδιο εξέλιξης. (2 βραβεία, χρηματικό έπαθλο €5.000)

Tα εγχειρήματα δεν μπορούν να έχουν κέρδος πάνω απο €10.000

Τα εγχειρήματα πρέπει να έχουν νομική μορφή:

-Νομική μορφή επιχείρησης

-Νομική μορφή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΑΜΚΕ, σωματείο, σύλλογος)

-Κοιν.Σ.Επ

 

 

 

 

 

%d bloggers like this: