Φόρμες αίτησης 2022:


Κατηγορία (α): Νέες ιδέες:

Κατηγορία (β): Εγχειρήματα σε αρχικό στάδιο εξέλιξης:

Σημείωση: Λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφυγες ή μετανάστες/στριες/@ ενδέχεται να μην είχαν την ευκαιρία να εμπλακούν/αλληλεπιδράσουν σε τοπικά δίκτυα, οι αιτήσεις που θα υποβληθούν από την συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα στην κατηγορία (α), θα λαμβάνουν αυτόματα 5 βαθμούς στο κριτήριο «Τοπικότητα Εγχειρήματος» στο πρώτο στάδιο αξιολόγησης, στο πλαίσιο υποστηρικτικής κίνησης βαθμολόγησης. 

%d bloggers like this: