Συχνές ερωτήσεις – 2021

Μπορείτε να στείλετε ερωτήσεις σχετικά με τον διαγωνισμό, την αίτηση, και την διαδικασία, μέσω email στην διεύθυνση greenideasgreece@higgs3.org μέχρι τις 5 Απριλίου.

Οι απαντήσεις θα αναρτώνται στο τέλος κάθε εβδομάδας.  

Οι υποψήφιοι του Διαγωνισμού θα πρέπει να έχουν δημιουργήσει καταστατικό και να έχουν νομική μορφή;

Υποψηφιότητα για την κατηγορία (α) μπορούν να θέσουν ιδιώτες και άτυπες ομάδες χωρίς νομική μορφή. Υποψηφιότητα για την κατηγορία (β) μπορούν να θέσουν μόνο νομικές οντότητες.

Η πρόταση θα πρέπει να προέρχεται από oμάδα ή μπορεί να είναι και ατομική;

Προτάσεις για συμμετοχή στην κατηγορία (α) μπορούν να προέρχονται από άτομο ή ομάδα. Προτάσεις για συμμετοχή στην κατηγορία (β) πρέπει να προέρχονται από νομική οντότητα. Και για τις 2 κατηγορίες, η αίτηση κατατίθεται από άτομο που θα εκπροσωπεί την ομάδα/νομική οντότητα στον διαγωνισμό.

Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων του Διαγωνισμού;

Μπορείτε να βρείτε τα κριτήρια αξιολόγησης σε αυτό τον σύνδεσμο: https://greenideasgreece.org/scoring-criteria/

Στα κριτήρια αξιολόγησης της πρότασης τι ρόλο παίζει η παλαιότητα του εγχειρήματος;

Η παλαιότητα του εγχειρήματος δεν παίζει ρόλο στην αξιολόγηση της πρότασης. Για να είναι επιλέξιμο ένα εγχείρημα πρέπει να έχει διάρκεια ως και 3 χρόνια.

Σε ποια γλώσσα θα πρέπει να αποστέλλεται το υλικό της αίτησης;

Η αίτηση μπορεί να συμπληρωθεί στα Ελληνικά ή τα Αγγλικά.

Είμαστε ομάδα σε διαδικασία σύστασης νομικής μορφής, μπορούμε να κάνουμε αίτηση να διαγωνιστούμε στην κατηγορία (β) εαν στις 19 Απριλίου η διαδικασία σύστασης δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα;

Ναι. Εφόσον θεωρείτε ότι η διαδικασία σύστασης θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία του τοπικού διαγωνισμού. Να λάβετε υπόψη ότι η εκταμίευση των βραβείων της κατηγορίας (β) πρέπει να γίνει στον τραπεζικό λογαριασμό της νομικής οντότητας σας.

H νομική μορφή μας έχει διάρκεια μεγαλύτερη από 3 χρόνια, αλλα η ιδέα/project λιγότερο. Μπορούμε να κάνουμε αίτηση.

Ναι, εφόσον το εγχείρημα/ιδέα είναι διαφορετικό από την παλαιότερη δραστηριότητα της νομικής μορφής, και αυτό περιγράφεται ξεκάθαρα στην αίτηση. 

Στους συνδέσμους που δίνεται διαβάζω πως υπάρχει η δυνατότητα γλωσσικής υποστήριξης από διερμηνέα. Ισχύει αυτό και για τον τοπικό διαγωνισμό της Ελλάδας;

Στον τοπικό διαγωνισμό θα υπάρχει δυνατότητα γλωσσικής υποστήριξης από τα Αγγλικά στα Ελληνικά, εφόσον ο/η διαγωνιζόμενος/η το επιθυμεί. Οι παρουσιάσεις μπορούν να γίνουν σε οποιαδήποτε από τις 2 γλώσσες. Δυστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα γλωσσικής υποστήριξης σε άλλες γλώσσες. 

Υπάρχουν δεσμεύσεις με την βράβευση του χρηματικού επάθλου στην κατηγορία Νέες Ιδέες ή πρόκειται για επιβράβευση χωρίς δεσμεύσεις; Αν υπάρχουν, παρακαλώ διευκρινίστε τις δεσμεύσεις.

Το χρηματικό έπαθλο πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει την εξέλιξη της βραβευμένης ιδέας/εγχειρήματος, χωρίς περαιτέρω δεσμέυσεις.

Σε ποια γλώσσα  θα γίνουν οι παρουσιάσεις στον τοπικό διαγωνισμό;

Οι παρουσιάσεις στον τοπικό διαγωνισμό μπορούν να γίνουν στα Ελληνικά ή Αγγλικά.

Από τις 10 ιδέες/εγχειρήματα που θα προκριθούν για να διαγωνιστούν στον τοπικό διαγωνισμό, ποια θα είναι η κατανομή αυτών ανάμεσα στις δύο κατηγορίες νέες ιδέες και εγχειρήματα σε αρχικό στάδιο;

Θα προκριθούν 3 εγχειρήματα απο την κατηγορία (α) ‘Νέες Ιδέες’ και 7 εγχειρήματα απο την κατηγορία (β) ‘Εγχειρήματα σε αρχικό στάδιο εξέλιξης’ 

Υπάρχουν κάποια κριτήρια με συγκεκριμένη στάθμιση για την επιλογή αυτών που θα προκριθούν/βραβευθούν στον τοπικό διαγωνισμό και αν ναι, ποια είναι;

Μπορείτε να βρείτε τα κριτήρια αξιολόγησης σε αυτό τον σύνδεσμο: https://greenideasgreece.org/scoring-criteria/

Υπάρχει κάποια πρόβλεψη -λόγω της πανδημίας- για αναβολή ή χρονική μετάθεση του διαγωνισμού;

Λόγω της ιδιάζουσας κατάστασης, υπάρχει περίπτωση ο διαγωνισμός να γίνει διαδικτυακά ή και να αναβληθεί για μελλοντική ημερομηνία. Σε αυτή την περίπτωση θα γίνει αντίστοιχη ενημέρωση στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εάν η ιδέα βραβευθεί, θα πρέπει κατόπιν να υλοποιηθεί; Η ερώτηση γίνεται διότι εάν ο φορέας προβεί στην υλοποίηση της ιδέας, το εγχείρημα θα είναι σε μικρή κλίμακα με αντίκτυπο στην αστική τοπική κοινότητα, ενώ εάν η ιδέα είναι θεωρητική μπορεί να υλοποιηθεί σε μεγαλύτερη κλίμακα με καλύτερα αποτελέσματα – οφέλη και κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. 

Η ιδέα που θα βραβευτεί πρέπει να υλοποιηθεί. Είναι στην ευχέρεια της/του κάθε αιτούντα να διαμορφώσει την αίτηση/πρόταση ανάλογα με τους στόχους. 

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός πρέπει να είναι μικρότερος των 4.000€ που είναι το χρηματικό έπαθλο;

Στο σχετικό πεδίο για τον προϋπολογισμό στην αίτηση καλείστε να αναλύσετε πως θα χρησιμοποιήσετε το βραβείο των €4.000. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός του εγχειρήματος μπορεί να είναι και μεγαλύτερος των  €4.000 εφόσον υπάρχει δυνατότητα ιδίας χρηματοδότησης. Στην προκειμένη περίπτωση παρακαλούμε να το αναφέρεται στην αίτηση. 

Δραστηριοποιούμαστε στον τομέα της βιώσιμης μετακίνησης, ιδρύσαμε την εταιρία μας το 2015 αλλά έχουμε κάποιο project πάνω στο οποίο δουλεύουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα (<3 χρόνια) και θα χρειαστούμε περαιτέρω ενίσχυση για να το αναπτυξουμε. Είναι εφικτή η συμμετοχή μας;

Ναι, εφόσον το εγχείρημα/ιδέα είναι διαφορετικό από την παλαιότερη δραστηριότητα της νομικής μορφής, και αυτό περιγράφεται ξεκάθαρα στην αίτηση. 

Η ”τοπικότητα” (τοπικούς πόρους, τοπικό ανθρώπινο δυναμικό, ή/και τεχνογνωσία σχετική με τον τόπο, τοπική κοινότητα, τοπική αγορά) αφορά τον γεωγραφικό χώρο που θα δραστηριοποιηθεί το εγχείρημα (για παράδειγμα μια πόλη) ή γενικά την Ελλάδα;

Ο γεωγραφικός προσδιορισμός του εγχειρήματος είναι στην ευχέρεια των αιτούντων. Μπορεί να προσδιοριστεί σε οποιοδήποτε κλίμακα  – από την τοπική, μέχρι την Ελλάδα γενικότερα – ανάλογα με την δράση και τους στόχους του εγχειρήματος.

Η εκταμίευση του χρηματικού επάθλου στην πρώτη κατηγορία (Νέες Ιδέες), γίνεται πριν ή μετά την υλοποίηση μέρους/όλης της ιδέας;

Η εκταμίευση των χρηματικών επάθλων γίνεται πριν την υλοποίηση, και για τις 2 κατηγορίες. Οι νικήτριες ιδέες/εγχειρήματα πρέπει να κρατάνε τις σχετικές αποδείξεις και τιμολόγια από τα έξοδα που έγιναν χρησιμοποιώντας το χρηματικό έπαθλο και να συντάξουν οικονομική αναφορά στο τέλος του έτους. 

Η εκταμίευση του χρηματικού επάθλου στην πρώτη κατηγορία (Νέες Ιδέες), τι ενέργειες απαιτεί από τον νικητή; Παράδειγμα, απαιτείται από τον νικητή να έχει δώσει μια νομική μορφή στην ιδέα;

Απαιτείται απλώς ένα προσωπικός τραπεζικός λογαριασμός; Για άτυπες ομάδες και ιδιώτες το χρηματικό έπαθλο θα μπει στο λογαριασμό του ατόμου που έχει κάνει την αίτηση.

Σε περίπτωση που η πρόταση βραβευτεί στην Ελλάδα, πρέπει να αρχίσει άμεσα η υλοποίηση της ώστε να έχει κάποια πρόοδο μέχρι το διαγωνισμό των Βαλκανίων;

Όχι, η ίδια ιδέα σε περίπτωση που επιλεγεί στον Εθνικό διαγωνισμό θα συμμετέχει και στον Βαλκανικό διαγωνισμό.

Μαζί με το καταστατικό του φορέα μας, χρειάζεστε και το πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του Δ. Σ. (για να φαίνεται ο πρόεδρος); 

Όχι, δεν είναι απαραίτητο.

Είμαστε μία ομάδα πολιτών και επιστημόνων χωρίς νομική μορφή η οποία δραστηριοποιείται στον περιβαλλοντικό κλάδο. Μέχρι στιγμής όσες φορές έχει χρειαστεί, έχουμε χρησιμοποιήσει ως νομική μορφή – ομπρέλα μια άλλη ΑΜΚΕ με την οποία μοιραζόμαστε κοινούς στόχους. Δεν έχουμε αποφασίσει, ακόμα, εάν η βέλτιστη λύση για εμάς είναι η ίδρυση μιας νέας νομικής μορφής ή η μόνιμη προσάρτησή μας στην παραπάνω ΑΜΚΕ, η οποία ιδρύθηκε το Σεπτέμβρη του 2016. Για τη δραστηριότητά μας δεν έχουμε λάβει ποτέ καμία χρηματοδότηση (κατά το παρόν) μιας και λειτουργούμε σε εθελοντική βάση. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε κάποιο ζήτημα επιλεξιμότητας εάν υποβάλουμε αίτηση στην πρώτη κατηγορία του διαγωνισμού όσον αφορά τη μελλοντική μας απόφαση είτε νέας αυτόνομης νομικής μορφής είτε προσάρτησης στην υφιστάμενη ΑΜΚΕ; Σε κάθε περίπτωση η δράση μας είναι νέα (περίπου 2 χρόνια) και θα έχει αυτόνομη δομή είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση.

Με βάση τα δεδομένα που μας δίνετε, η ομάδα σας είναι επιλέξιμη και για τις 2 κατηγορίες. Είναι στην δική σας ευχέρεια να επιλέξετε σε ποιά κατηγορία θα κάνετε αίτηση, με βάση τους στόχους και τις προτεραιοτητες σας. Σε περίπτωση που επιλέξετε να κάνετε αίτηση στην κατηγορία (β), είναι σημαντικό να αναφέρετε στην αίτηση ότι η δράση της πρότασης είναι ξεχωριστή απο την παλαιότερη λειτουργία της ΑΜΚΕ.

 

 

%d bloggers like this: