Επιλέξτε έτος

Ο διαγωνισμός Green Ideas Greece στοχεύει στην υποστήριξη καινοτόμων ιδεών πράσινης ή/και κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

 

 

%d bloggers like this: