Διαγωνισμός Πράσινων Ιδεών 2020

Ο διαγωνισμός πράσινων ιδεών ‘Green Ideas Greece 2020’ διοργανώνεται φέτος για πρώτη φορά  στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Βαλκανικού διαγωνισμού ‘Balkan Green Ideas’ (ΒGI) , που διοργανώνεται τα τελευταία 8 χρόνια απο το Balkan Green Foundation.

Στοχεύει στην υποστήριξη καινοτόμων ιδεών πράσινης ή/και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ενεργοποιώντας ομάδες να εξελίξουν ιδέες που χρησιμοποιούν τοπικούς πόρους και δίκτυα. Παράλληλα, ο διαγωνισμός αποσκοπεί στο να συνδράμει στην δημιουργία βιώσιμων συνεργασιών μεταξύ των χωρών των Βαλκανίων.

Η διαδικασία


Δήλωση συμμετοχής

Μάρτιος/Απρίλιος 2020

Εγχειρήματα/ιδέες που πληρούν τα κριτήρια μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας. Η διαδικασία ανοίγει στις 12 Μαρτίου 2020. Ανεξάρτητη κριτική επιτροπή θα επιλέξει δέκα ιδέες που θα προκριθούν στον τοπικό διαγωνισμό.

Τοπικός διαγωνισμός

Μάιος 2020

Οι δέκα ιδέες που θα επιλεγούν θα διαγωνιστούν στον τοπικό διαγωνισμό. Η ανεξάρτητη κριτική επιτροπή θα επιλέξει τρεις νικήτριες ιδέες που θα λάβουν χρηματικό έπαθλο και υποστήριξη.

Βαλκανικός διαγωνισμός

Αύγουστος/Σεπτέμβριος 2020

Oι τρεις νικήτριες ιδέες συμμετέχουν στον Βαλκανικό διαγωνισμό. Πέντε ιδέες λαμβάνουν χρηματικό έπαθλο, τρεις απο $10,000 και δυο απο $5,000, ανάλογα με την κατηγορία που διαγωνίζονται.

Κριτήρια συμμετοχής

Η ιδέα ή το εγχείρημα:

  • Βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο. (Διάρκεια εγχειρήματος ως και 3 χρόνια)
  • Χρησιμοποιεί τοπικούς πόρους, τοπικό ανθρώπινο δυναμικό, ή/και τεχνογνωσία σχετική με τον τόπο.
  • Έχει όραμα/σχέδιο περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.
  • Έχει σχέδιο οικονομικής βιωσιμότητας, ή/και περαιτέρω ανάπτυξης.
  • Χρησιμοποιεί καινοτόμα προσέγγιση και έχει θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.
  • Έχει κατανόηση της τοπικής αγοράς, του ανταγωνισμού, και του συγκριτικού της πλεονεκτήματος
  • Είναι μοναδική σε σχέση με άλλες ιδέες/εγχειρήματα στην τοπική κοινότητα
  • Συνδράμει στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG) 2, 7, 8, 11, 12, 13, και 15

Μπορείτε να δείτε τα κριτήρια αξιολόγησης σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Το κάθε κριτήριο αξιολογείται με βαθμολογία απο το 1 ως το 10, με μέγιστη συνολική βαθμολογία το 50

Κατηγορίες διαγωνιζόμενων ιδεών και βραβεία:

(α) Νέες ιδέες. (1 βραβείο, χρηματικό έπαθλο €2.000)

-Ομάδες πολιτών, ανεξάρτητα άτομα.

(β) Εγχειρήματα σε αρχικό στάδιο εξέλιξης. (2 βραβεία, χρηματικό έπαθλο €4.000)

Tα εγχειρήματα δεν μπορούν να έχουν κέρδος πάνω απο €10.000

Τα εγχειρήματα πρέπει να έχουν νομική μορφή:

-Νομική μορφή επιχείρησης

-Νομική μορφή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΑΜΚΕ, σωματείο, σύλλογος)

-Κοιν.Σ.Επ

 

 

Κριτική επιτροπή τοπικού διαγωνισμού

Aποτελέσματα

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τις ιδέες που επιλέχθηκαν να συμμετέχουν στον τοπικό διαγωνισμό, στις 27/05/2020, 13.00-17.00, καθώς και τις 3 νικήτριες ιδέες.

 

 

%d bloggers like this: